The comic may contain soft-core pornographic sex scenes.

8-nen buri ni Dakaremasu

8-nen buri ni Dakaremasu
8εΉ΄γΆγ‚Šγ«ζŠ±γ‹γ‚ŒγΎγ™, Make Love First Time in 8 Years

Origination: Manga
Status: πŸ“— Completed
Translation: πŸ“– Ongoing
Ranked: #13,749
Followed by 6 users

More Info

Artists:

Asai Sai

Authors:

Asai Sai

Genres:

Drama, Ecchi, Romance, Yaoi

External links:

Description

Anyone is fine

I want to be held by a man again

Naoto, a popular teacher at a famous prep school, spends his days enjoying sex with his one-night stands.

Because of his good looks, physical strength, and huge dick, he has been playing the role of the top for the past eight years.

However, Andou, a student at the prep school, sees through his desire to be bottomed by a man.

Naoto, who was forcibly embraced by Andou in a classroom, was blinded by lust and his own shameful desires were revealed, but...?


Chapters