Konna Otoko ni Dare ga Shita

Konna Otoko ni Dare ga Shita

Konna Otoko ni Dare ga Shita

Who Made Him Such A Man, こんγͺ男にθͺ°γŒγ—γŸ, ι£’δΈζ“‡ι£Ÿηš„η”·δΊΊ

Origination: Manga Japanese
Genres: Smut, Yaoi, Drama
Artists: Kano Shiuko
Authors: Kano Shiuko
Published: 2003
Status: πŸ“— Completed
Translation Status: πŸ“— Completed
⭐⭐⭐⭐
7.79
External links:

Description

1: Who Made Him Such A Man?
When a young dashing teacher visits his pupil's home, he encounters his old classmate who disappeared on him one night, and who has now reappeared as his student's debt collector.

2: 37Β°C
A friendly pharmaceutical salesman visits the room of a doctor who caught the flu. The doctor buys medicine in return for the salesman's sexual services. But the salesman turns out to be an old acquaintance...

3: Costly Ecstasy
An office worker who got downsized is picked up by a street-smart university student and gets an image overhaul. He tries to take revenge on his old colleague who stole his girlfriend, but the colleague turns out to be a lot more than just that...

4: Black Door
An antisocial student with a somewhat demonic nature is confined in a room by a seemingly good-natured teacher who decides to commit suicide. With this teacher's strong obsession, the student forgets his hatred for society...

Chapters