Anata no Tamenara Onna ni Demo

Anata no Tamenara Onna ni Demo

Anata no Tamenara Onna ni Demo

Anatano Tamenara Nannidemo, For You, I Would Become Anything, I Can Become Even a Woman for You, あăȘたぼためăȘら愳にでも

Origination: Manga Japanese
Artists: Tsugomori
Authors: Tsugomori
Published: 2019
Status: 📖 Ongoing
⭐⭐⭐⭐
7.66
    External links:

    Description

    As a freshman, Hanakara Kanata fell in love with her (female) senpai in the theatre club, but couldn't bring herself to confess before graduation. Now it's her turn to be the senpai, and she soon learns that senpais know no rest. And who's this new tall beauty?! Find out now!

    Chapters